Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487 86 70 lub   +48 724 570 436 

Dział Sprzedaży:
biuro@rbdo.pl
Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Promocje

SZKOLENIE + AUDYT + WDROŻENIE - od 7990 zł + 23% VAT

Promocja do: 2018-11-30

Poprzednia cena: 20 000.00 PLN

Aktualna cena netto: 7 900.00 PLN (-60.50%)


Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w podmiocie:

1. Szkolenie prersonelu 1 dzień w siedzibie

2. Audyt zgodności z UE RODO  z raportem- 1 dzień delegacji w siedzibie + instrukcje wdrożenia procedur i dokumentacji przetwarzania danych zgodnych z UE RODO z 5 godzinnym suportem wdrożeniowym
3. Weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych
4. Opracowanie rejestru naruszeń wraz z metodologią opartą na międzynarodowych standardach ISO, ENISA
5. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności
6. Opracowanie umów powierzenia danych względem podmiotów, którym powierzane są dane osobowe.
7. W CENIE dostęp do E-SZKOLENIA DLA 20 OSÓB Z IMIENNĄ CERTYFIKACJĄ!


Jest to kompleksowe, modelowe opracowanie procedur UE RODO wraz ze szkoleniem personelu  w tym zakresie podczas 2 dniowej delegacji z doradztwem prawnym stosowania procedur (5 h).

Po okresie realizacji usługi istnieje możliwość zamówienia dodatkowego stałego doradztwa w stawce godzinowej.

Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w podmiocie:

1. Przeprowadzenie audytu zgodności obowiązujących u Zleceniodawcy procedur dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w tym:

 • Dokonanie w ramach Audytu weryfikacji klauzul informacyjnych,
 • klauzul zgód z uwzględnieniem wymagań RODO w zakresie prawidłowości przyjętych podstaw prawnych przetwarzania danych
 • weryfikacja obowiązku powołania powołanie DPO,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • wykonywanie DPIA,
 • realizacja prawa do przenoszenia danych,
 • realizacja prawa do bycia zapomnianym
 • przygotowanie informacji o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania w oparciu o art. 28 RODO;


2. Dostarczenie projektów następującej dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z wymaganiami RODO:
 

 •  Polityki przetwarzania danych
 • Procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzoru;
 • Wzoru dokumentacji jaką Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić w celu dokonania analizy ryzyka;
 • Wzoru dokumentacji jaką Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić w celu oceny skutków przetwarzania (Data Protection Impact Assessment);
 • Wzoru dokumentacji konsultacji z organem nadzorczym;
 • Dokumentacji dotyczącej przeglądów zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych;

3. Weryfikacja klauzul i podstaw prawnych przetwarzania danych.

 • Opracowanie wzoru klauzul umownych jakie powinny zostać zamieszczone w umowach powierzenia przetwarzania danych między Zleceniodawcą a podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO
   
 • Analiza prawna podstaw pranych przetwarzania danych osobowych wg UE RODO.
   

4. Opracowanie rejestrów czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności

 • Wzoru Rejestru czynności i zasad nadzorowania, który to rejestr Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić;

5. opracowanie rejestrów zgłaszania naruszeń wraz z metodologia oceny ryzyka naruszenia dóbr osób trzecich z obowiązkiem zgłaszania incydentów ochrony danych do organu w ciągu 72 h.

6. Przygotowanie i optymalizacja umów powierzenia przetwarzania w oparciu o art. 28 RODO w odniesieniu do Partnerów biznesowych oraz kontrahentów;

7.Udostępnienie platformy e-learningowej do szkolenia personelu z zakresu ochrony danych osobowych.

 

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DEDYKOWANEGO WDROŻENIA PROCEDUR UE RODO?

1. Usługa wymaga weryfikacji podmiotu pod kątem elementów wdrożenia - w tym celu prosimy o uzupełnienie kwestiunariusza wyceny - POBIERZ KWESTIONARIUSZ WYCENY TUTAJ >>


2. Uzupełnij kwestionariusz wyceny danymi i wyslij wraz zdanymi kontaktowymi na adres  biuro@rbdo.pl

 

W odpowiedzi otrzymasz warianty wykonania usługi - od podstawowej wersji jednorazowego wdrożenia po warianty stałego monitu i optymalizacji procedur.

 

ABY SPEŁNIĆ OBECNE I NOWE OBOWIĄZKI OCHRONY DANYCH W PODMIOCIE NALEŻY:

1. Wdrożyć dokumentację przetwarzania danych - jest to obowiązek dotyczący niemal każdej firmy i organizacji - zatrudniającej choćby 1 pracownika lub posiadającej dane Klienta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz nowelizacją z 1 stycznia 2015 r. każde przedsiębiorstwo lub jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe (np. dane pracowników, Klientów, uczniów, podopiecznych) ma obowiązek opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

 

2. Przygotować podmiot do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania -  zastępujące rejestracje do GIODO, (do 24 maja 2018 formalnie istnieje obowiązek rejestracji do GIODO)

 

3. Przygotować podmiot do prowadzenia rejestrów naruszeń z notyfikacją incydentów w wewnętrznym rejestrze lub ich zgłoszenia do organu nadzorczego  ciągu 72 h - brak prowadzenia rejestru naruszeń jest zagrożony karą do 10 mln euro!

 

4. Dokonać analizy powołania ABI - Administratora Bezpieczeństwa Informacji  - oraz w perspektywie obowiązek powołania Inspektora  Ochrony Danych w podmiocie UE (RODO)


5. Zaktualizować umowy z podmiotami zewnętrznymi oraz umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z nowymi procedurami RODO

 

6. Zastosować odpowiednie klauzule przetwarzania danych, które spełnią obowiązujące i nadchodzące wymagania prawne.
 

7. Wykonać obowiązek zapoznania kadry i personelu z procedurami ochrony danych - np. w formie e-learningu z Certyfikacją

 


OBOWIĄZUJĄCE KARY GRZYWIEN I KONTROLE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH  - GIODO i PIP

Brak dokumentacji i inne naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych może wiązać się z nałożeniem na podmiot grzywien w wysokości do 50.000 zł dla osób fizycznych oraz do 200.000 zł dla osób prawnych w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnych lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z art. 49 uodo).
 

Na mocy porozumienia GIODO z Państwową Inspekcją Pracy z , inspektorzy PIP wykonujący blisko 80 tys. kontroli rocznie, będą sprawdzać uchybienia w zakresie ochrony danych i zgłaszać je do GIODO.

 

 

NOWY URZĄD OCHRONY DANYCH OD 2018 R. - KARY WZROSNĄ  DO 20 MLN EURO LUB 4% PRZYCHODU!
 

Po zastosowaniu Rozporządzenia UE dot. ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną  do 20 mln euro / wyższe do 4% przychodu!
 

Nowy organ PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH - powołuje ponad 500-osobowy zespół inspektorów do egzekucji UE przepisów (RODO)  - co znacznie zwiększy ilość i zakres egzekucyjny kontroli
 

Kary - będą nakładane jednoinstancyjnie z możliwością odwołania się tylko do Sądu Administracyjnego.
 

E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA 20 OSÓB - MATERIAŁY SZKOLENIOWE + TESTY + 8h VIDEO SZKOLEŃ

 

E-szkolenie personelu z Certyfikacją pozwala na realizację obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli - "zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych".

Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych -  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

CERTYFIKAT

 • Przejście e-learningu DPOS umożliwia wygenerowanie imiennych Certyfikatów do 5 stanowisk
   
 • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów
   
 • Najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia UE
   

SzkolenieAPLIKACJA DPOS - DATA  PROTECTION OFFICER SERVICES - Z AKTUALIZACJAMI PROCEDUR UE RODO I REJESTRAMI CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
 

Nowa Aplikacja DPOS - DATA PROTECTION OFFICER SERVICES - z aktualizacjami procedur UE RODO przez 12 miesięcy, z najnowszymi VIDEO ze szkoleń stacjonarnych oraz narzędziami do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych zastępujących Rejestracje GIODONARZĘDZIA UE RODO! REJESTRY CZYNNOŚCI I KATEGORII CZYNNOŚCI

 

Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO -  brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania będzie spoczywał na każdym administratorze danych, który nie przetwarza danych osobowych w sposób "sporadyczny".

 

 

Bezpłatna dostawa
0.00 PLN
RBDO (2015-04-22 13:34:48)

P.H.U OMEGA Marcin Jasek - Materiały przygotowane przez RBDO są przejrzyste, dokładne i bardzo szczegółowe. Załączone instrukcje wdrożeń oraz wypełniania dokumentów są zrozumiałe i nie nastręczają problemów w ich wykonaniu. Dodatkowym atutem jest ciągła konsultacja, podczas której Pracownicy RBDO starają się wytłumaczyć pojawiające się niejasności, a co najważniejsze podchodzą do każdego Klienta indywidualnie co stanowi ogromny atut przy współpracy.

RBDO (2015-04-22 13:38:09)

Piotr Misiowiec - Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO: Materiały oceniamy pozytywnie.

RBDO (2015-04-22 14:57:47)

Agnieszka Bergier-Klohes, Manager ds. sprzedaży i produktuSPLAST TRAVEL Sp. z o .o.,Uniglobe Global Partner - Materiały otrzymane od Państwa postrzegamy jako przygotowane na najwyższym poziomie zarówno jeśli chodzi o treści merytoryczne jak i podział funkcjonalny. W oparciu o Państwa materiały stworzyliśmy bardzo klarowną politykę wewnątrz naszej firmy, uporządkowaliśmy wszystkie obszary zarówno w części teoretycznej jak i zastosowań praktycznych . Materiały wyczerpały wszelkie pytania i wątpliwości jakie mieliśmy przed implementacją polityki ochrony danych ,pozwoliły wprowadzić pewne niezbędne procesy oraz z sukcesem zamknąć projekt RBDO z początkiem roku 2015. Dziękujemy również za pomoc merytoryczną , możliwość stałego kontaktu podczas trwania projektu oraz wsparcie ”po sprzedażowe” . Z przyjemnością rekomendujemy Państwa usługi.

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się

RODO obowiązuje już od:

Przygotuj się z naszymi materiałami.
Zabezpiecz firmę przed kontrolą już teraz!


Zaufali nam m.in.


Modyfikacja: rbdo.pl