Piątek, 23 sierpnia 2019
Strona główna
Masz pytania? Infolinia RODO:
22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Promocje Pokaż/ukryj

PAKIET RODO (DOSTĘP + CD): KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA RODO + E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ 5 OSÓB - 69 zł + 23% VAT
69 PLN 499 PLN

DOSTĘP DO PROCEDUR RODO I E-SZKOLEŃ + AKTUALIZACJE PRZEZ 12 MIESIĘCY - 49 zł + 23% VAT (Jednorazowa opłata za 12 m-cy)
49 PLN 699 PLN

USŁUGA IOD - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: AUDYT + DOKUMENTACJA + E-SZKOLENE W CENIE– JUŻ OD 299 ZŁ / MIESIĄC
299 PLN 2000 PLN

Business Woman in Office

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487-86-70 lub +48 724 570 436

Dział Sprzedaży:

zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro RBDO
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa
NIP: 118-165-16-57
Regon: 140741937Ochrona Danych Osobowych UE: (1) Wstęp do omówienia nowego rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku

ebookPrzegłosowane w Parlamencie Europejskim dnia 14 kwietnia 2016 roku „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” z jednej strony wprowadza nowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z drugiej strony utrwala i powtarza wiele przepisów istniejących już wcześniej, zwłaszcza na gruncie dyrektywy 95/46/WE.

Już na początku preambuły, w ustępie 4 zostaje podkreślone, że „prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności.”

Należy zauważyć, że takie podejście do kwestii związanych z ochroną danych osobowych nie jest żadną zmianą w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, co wielokrotnie dostrzegane było zarówno w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok sprawach połączonych C-9 2/09 i C-9 3/09 z dnia 9 listopada 2010 roku), jak polskich sądów administracyjnych.

W tym przypadku (a także w wielu innych kwestiach, co zostanie opisane w dalszej części) rozporządzenie powtarza znaczną część zasad, które zostały wprowadzone do unijnego dorobku prawnego w poprzednich latach.

W dalszej części preambuły zostaje położony nacisk na „zdecydowane egzekwowanie stabilnych i spójnych ram ochrony danych w Unii”, co uzasadnione jest zmianami społeczno-gospodarczymi, głównie rozwojem nowych technologii związanym ze skalą i znaczeniem zbierania i wymiany danych osobowych – fragment o ”zdecydowanym egzekwowaniu” można odnieść to jednej z „nowości”wprowadzanych rozporządzeniem, czyli kar finansowych za naruszenie zasad ochrony danych osobowych (o czym w dalszej części).

Wiele postanowień zawartych w liczącym 88 stron (łącznie z preambułą) dokumencie zostało wręcz bezpośrednio zaczerpniętych ze wspomnianej dyrektywy – np. określenie zakresu obowiązywania:

 • Niniejsza dyrektywa stosuje się do przetwarzania danych osobowych w całości lub w części w sposób zautomatyzowany oraz innego przetwarzania danych osobowych, stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych (art. 3 ust. 1 dyrektywy).

 • Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych (art. 2 ust. 1 rozporządzenia).

Należy podkreślić, że doniosłe znaczenie ma nie tylko wprowadzenie przez rozporządzenie całkowicie nowych, nie znanych do tej pory pojęć (o czym w dalszej części), ale istotny jest już sam fakt, nowej formy unijnego aktu prawnego odnoszącego się do spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Rozporządzenie różni się od dyrektywy tym, że jest bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie, natomiast sama dyrektywa co do zasady jest jedynie zobowiązaniem poszczególnego państwa członkowskiego do uregulowania przedmiotowej materii w prawie wewnętrznym tak, by zachowana była zgodność z dyrektywą – co ma takie znaczenie, że podmiot który np. poniósł szkodę w powodu braku prawidłowej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego może dochodzić od państwa członkowskiego odszkodowania.

Dyrektywa więc, jako akt prawa unijnego, charakteryzuje się „bezpośrednim skutkiem wertykalnym” (wiąże bezpośrednio państwa członkowskie, organy publiczne – ale nie podmioty prywatne), natomiast rozporządzenie charakteryzuje się „bezpośrednim skutkiem horyzontalnym”, co oznacza, że jest skuteczne tak, jakby było ustawą lub innym aktem prawa krajowego bezpośrednio stosowanym.

Nie należy się jednak spodziewać, by jedno unijne rozporządzenie całkowicie zastąpiło krajowe akty prawa wewnętrznego takie jak np. polska ustawa o ochronie danych osobowych, ponieważ pomimo możliwości bezpośredniego jego stosowania, rozporządzenie pozostawia wiele spraw które można by określić jako „szczegółowe” do wewnętrznej regulacji poszczególnym państwom członkowskim. Otwarte pozostaje pytanie jaką formę przyjmie uregulowanie przetwarzania danych osobowych na poziomie prawa polskiego – czy ustawa o ochronie danych z 1997 zostanie jedynie znowelizowana, czy też zostanie zastąpiona zupełnie nowym aktem prawnym.

Niewątpliwym skutkiem rozporządzenia będzie większe ujednolicenie oraz zharmonizowanie wewnętrznych porządków prawnych państw członkowskich – z uwagi jednak na obszary pozostawione państwom członkowskim do wewnętrznej regulacji należy się spodziewać, że to ujednolicenie nastąpi jedynie do pewnego stopnia.

 

Zapraszam do lektury i dyskusji,
Karol Cieniak, Dyrektor Działu Prawnego RBDO
faq@rbdo.pl

LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN

 1. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania” w określonych w rozporządzeniu przypadkach.

 2. Wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania”, określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów.

 3. Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach.

 4. Wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego „inspektora ochrony danych” (odpowiednika ABI).

 5. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.

 6. Obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych”.

 7. Wprowadzenie nowych kar pieniężnych nakładanych w trybie
  administracyjnym za naruszenia
  określonych przepisów ochrony danych osobowych sformułowanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nawet do 20 milionów euro.

 8. Określenie sfer, w których państwa członkowskie we własnym zakresie ustalą
  szczególne regulacje odnoszące się do ochrony danych w ramach prawa danego państwa członkowskiego.

 9. Wprowadzenie określenie definicji takich czynności jak „profilowanie”, „pseudonimizacja”.

 10. Zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie).

 


Autor materiału:

kcieniakKarol Cieniak – Dyrektor Działu Prawnego RBDO, Specjalizacja ochrona danych, rejestracja zbiorów, audyty systemów przetwarzania danych osobowych

Absolwent prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Bogate, kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i wdrożeń z ochrony danych osobowych w spółkach, korporacjach oraz instytucjach.

Kilkaset zrealizowanych wdrożeń, audytów oraz dziesiątki szkoleń gwarantuje najwyższe kompetencje z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Źródło:
W przypadku cytowania artykułu prosimy o bezwzględne zamieszczenie poniższych danych:

Wszelkie Prawa zastrzeżone – RBDO.PL
Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych
www.rbdo.pl

 


Po wejściu w życie rozporządzenia UE – kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną do 4% przychodu za ubiegły rok a ilość kontroli znacznie się zwiększy!

Już teraz warto poznać przegląd zmian jakie czekają na firmy po okresie vacatio legis rozporządzenia:

 • Czy Twoja firma będzie zobligowana do powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Jakie procedury będą obowiązywały –  np. zgłoszenie incydentu do 72 godzin!
 • Jakie nowe terminy i organy powołuje rozporządzenie unijne?

NIE MASZ PEWNOŚCI CZY TWOJA FIRMA SPEŁNIŁA OBOWIĄZKI OCHRONY DANYCH


Rekomendujemy wdrożenie jednego z poniższych wariantów, w zależności od Państwa potrzeb:

CDa) podstawowy element wymagany w niemal każej firmie i jednostce orgaznizacyjnej  – Dokumentacja ochrony danych dla firm, szkół lub organizacji – w ofercie za 99 zł netto + 23% VAT

b) jesli posiadasz dodatkowo zbiory podlegające rejestracji do GIODO  – zamów Dokumentację z Instrukcją zgłoszenia do GIODO – w ofercie za 149 zł netto + 23% VAT

c) jeśli chcesz zlecić audyt i rejestrację zbiorów prawnikowi wówczas zamów audyt z dokumentacją i rejestracją zbiorów do GIODO – 699 zł netto + 23% VAT

d) jeśli szukasz kompleksowej usługi ze szkoleniem wyznaczonej osoby – wówczas zamów kompleksowe wdrożenie ze szkoleniem + 12 m-cy wsparcia prawnego – 2690 z ł netto + 23% VAT


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod mailem: biuro@rbdo.pl lub numerem infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w odz. 9 – 17.:  (22) 487 86 70

 


OBEJRZYJ VIDEO KANCELARII RBDO Z PREZENTACJĄ OFERTY

 

 


Zaufali nam m.in.

Zapytaj o wdrożenie

Infolinia
Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji jakie wdrożenie wybrać, prosimy o kontakt na infolinię (czynna 9-17) lub przesłanie wiadomości przez formularz.

Infolinia: (22) 487-86-70
Na Państwa pytanie odpowiemy w ciągu najbliższych godzin.
Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług. Do każdego zamówienia zapewniamy wsparcie prawnika - bez żadanego limitu!

Zaufało nam już ponad 5000 firm, instytucji i jednostek organizacyjnych!
Zapraszamy do współpracy!