Piątek, 23 sierpnia 2019
Strona główna
Masz pytania? Infolinia RODO:
22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Promocje Pokaż/ukryj

PAKIET RODO (DOSTĘP + CD): KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA RODO + E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ 5 OSÓB - 69 zł + 23% VAT
69 PLN 499 PLN

DOSTĘP DO PROCEDUR RODO I E-SZKOLEŃ + AKTUALIZACJE PRZEZ 12 MIESIĘCY - 49 zł + 23% VAT (Jednorazowa opłata za 12 m-cy)
49 PLN 699 PLN

USŁUGA IOD - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: AUDYT + DOKUMENTACJA + E-SZKOLENE W CENIE– JUŻ OD 299 ZŁ / MIESIĄC
299 PLN 2000 PLN

Business Woman in Office

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487-86-70 lub +48 724 570 436

Dział Sprzedaży:

zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro RBDO
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa
NIP: 118-165-16-57
Regon: 140741937Ochrona Danych Osobowych UE: (5) Krajowe przepisy szczególne w określonych przypadkach

ebookRozporządzenie wprowadza w rozdziale IX możliwość szczegółowego uregulowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w poszczególnych przypadkach, do których należą:

  1. Przetwarzanie danych przez kościoły oraz związki lub wspólnoty wyznaniowe, przy czym należy zauważyć, że jeżeli w danym państwie członkowskim realizują one cele ochrony danych osobowych poprzez przepisy szczególne, to ten stan może trwać także po wejściu w życie rozporządzenia, ale wyłącznie pod warunkiem dostosowania tych zasad do reguł określonych w rozporządzeniu. Rozporządzenie dopuszcza także ustanowienie odrębnego organu nadzorczego dla takich podmiotów, o ile spełniał będzie on kryteria określone w rozdziale VI rozporządzenia.
  2. kontrolowanie przetwarzania danych osobowych objętych tajemnicą zawodową (np. dziennikarską, adwokacką), rozporządzenie przewiduje możliwość ustanowienia szczególnych ram wykonywania przez organ nadzorczy w danym państwie członkowskim w czynności kontrolnych co do danych objętych taką tajemnicą, w zakresie: „(…)uzyskiwania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań; oraz uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego.”
  3. przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, rozporządzenie w art. 89 szczególna uwagę zwraca na minimalizację oraz (o ile jest to możliwe) pseudonimizację danych. Przewiduje także możliwość zastosowania w prawie krajowym wyłączeń od uprawnień nadanych osobom, których dane dotyczą, o których mowa w art. 15, 16, 18 i 21 rozporządzenia. Zwrócono również szczególną uwagę na zapewnienie
  4. przetwarzanie danych zawartych w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, rozporządzenie w art. 86 przewiduje, że dane osobowe zawarte tego rodzaju dokumentach mogą zostać ujawnione (jeżeli będzie to przewidziane przez prawo państwa członkowskiego) „(…)dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych(…)”Zwrócono również szczególną uwagę, by ustalone w w tym trybie przepisy  zapewniały „(…) przejrzystość przetwarzania, przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą oraz systemów monitorujących w miejscu pracy.(…)”
  5. przetwarzanie danych osobowych w związku wolnością wypowiedzi i informacji, 85 rozporządzenia nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia przepisów, których celem ma być pogodzenie – a jednej strony zasad ochrony danych osobowych, a z drugiej wolności wypowiedzi i informacji (w tym potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej). Rozporządzenie przewiduje przy tym ogólne ramy określając, wyjątki określonych reguł w nim przewidziany mogą być zastosowane tylko o tyle, o ile są niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.
  6. przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia, 88 rozporządzenia przewiduje możliwość ustanowienia przez prawo danego państwa członkowskiego „bardziej szczegółowych przepisów mających zapewnić ochronę praw i wolności” przy przetwarzaniu danych w szczególności w związku z procedurami rekrutacyjnymi oraz wykonywaniem umowy o pracę, ale także i „(…)zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.(…)
  7. przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego, rozporządzenie wprowadza możliwość ustanowienia przez prawo danego państwa członkowskiego szczególnych warunków przetwarzania krajowego numeru identyfikacyjnego (w Polsce będzie nim PESEL, w innych państwach członkowskich jego odpowiedniki).

Autor materiału:

kcieniakKarol Cieniak – Dyrektor Działu Prawnego RBDO, Specjalizacja ochrona danych, rejestracja zbiorów, audyty systemów przetwarzania danych osobowych

Absolwent prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Bogate, kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i wdrożeń z ochrony danych osobowych w spółkach, korporacjach oraz instytucjach.

Kilkaset zrealizowanych wdrożeń, audytów oraz dziesiątki szkoleń gwarantuje najwyższe kompetencje z zakresu ochrony danych osobowych.

Źródło:
W przypadku cytowania artykułu prosimy o bezwzględne zamieszczenie poniższych danych:

Wszelkie Prawa zastrzeżone – RBDO.PL
Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych
www.rbdo.pl

Po wejściu w życie rozporządzenia UE – kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną do 4% przychodu za ubiegły rok a ilość kontroli znacznie się zwiększy!

Już teraz warto poznać przegląd zmian jakie czekają na firmy po okresie vacatio legis rozporządzenia:

  • Czy Twoja firma będzie zobligowana do powołania Inspektora Ochrony Danych?
  • Jakie procedury będą obowiązywały –  np. zgłoszenie incydentu do 72 godzin!
  • Jakie nowe terminy i organy powołuje rozporządzenie unijne?

NIE MASZ PEWNOŚCI CZY TWOJA FIRMA SPEŁNIŁA OBOWIĄZKI OCHRONY DANYCH


Rekomendujemy wdrożenie jednego z poniższych wariantów, w zależności od Państwa potrzeb:

CDa) podstawowy element wymagany w niemal każej firmie i jednostce orgaznizacyjnej  – Dokumentacja ochrony danych dla firm, szkół lub organizacji – w ofercie za 99 zł netto + 23% VAT

b) jesli posiadasz dodatkowo zbiory podlegające rejestracji do GIODO  – zamów Dokumentację z Instrukcją zgłoszenia do GIODO – w ofercie za 149 zł netto + 23% VAT

c) jeśli chcesz zlecić audyt i rejestrację zbiorów prawnikowi wówczas zamów audyt z dokumentacją i rejestracją zbiorów do GIODO – 699 zł netto + 23% VAT

d) jeśli szukasz kompleksowej usługi ze szkoleniem wyznaczonej osoby – wówczas zamów kompleksowe wdrożenie ze szkoleniem + 12 m-cy wsparcia prawnego – 2690 z ł netto + 23% VAT


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod mailem: biuro@rbdo.pl lub numerem infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w odz. 9 – 17.:  (22) 487 86 70


OBEJRZYJ VIDEO KANCELARII RBDO Z PREZENTACJĄ OFERTY


Zaufali nam m.in.

Zapytaj o wdrożenie

Infolinia
Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji jakie wdrożenie wybrać, prosimy o kontakt na infolinię (czynna 9-17) lub przesłanie wiadomości przez formularz.

Infolinia: (22) 487-86-70
Na Państwa pytanie odpowiemy w ciągu najbliższych godzin.
Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług. Do każdego zamówienia zapewniamy wsparcie prawnika - bez żadanego limitu!

Zaufało nam już ponad 5000 firm, instytucji i jednostek organizacyjnych!
Zapraszamy do współpracy!