Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487 86 70 lub   +48 664 484 218

Napisz do nas:
biuro@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa
NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ DOKUMENTACJI RBDO.PL


Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w sklepie RBDO.PL oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 – zwanego dalej Wydawca RBDO.

Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.

W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklepu RBDO.PL zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl lub pod numer Infolinii: 222-905-320


§ 1 Zagadnienia wstępne


Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania produktu, opisanego w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.


§ 2 Przedmiot zakupu


Przedmiotem zakupu jest „Dokumentacja przetwarzania danych osobowych dla firm, szkół i organizacji”. Wydawcą projektu RBDO jest przedsiębiorstwo Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436.


§ 3 Specyfikacja produktu


Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się zestaw dokumentacji przetwarzania danych osobowych zawierających wzory dokumentów zawierających propozycje procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji wg wymogów UE RODO, tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zestaw dokumentów w plikach PDF. oraz DOC. udostępniony w serwisie www.dpos.pl/app):
1. Zestaw dokumentacji przetwarzania danych osobowych zawierających wzory dokumentów zawierających propozycje procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji (zestaw dokumentów w plikach PDF. oraz DOC. udostępniony na serwerze RBDO oraz w aplikacji DPOS.PL/APP w której będą dostępne aktualizacje elementów dokumentacji UE RODO) oraz elementy dokumentacji na płycie CD zgodnie ze stanem prawnym zgodnym datą wydania CD).

2. Pakiet dokumentacji UE RODO zawiera pozycje: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH UE RODO 2018 Z ZAŁĄCZNIKAMI

Załącznik nr 1 – Wzór inwentaryzacji zasobów informacyjnych (z przykładowym uzupełnieniem) Część II, § 1-4
Załącznik nr 1a – Pomocniczy wzór tabeli do inwentaryzacji zasobów informacyjnych Część II, § 1-4
Załącznik nr 2 -  Wzór ewidencji zawartych umów powierzenia przetwarzania Część II, § 4
Załącznik nr 3 - Wzór rejestru czynności przetwarzania Część II, § 5
Załącznik nr 3a – Wzór* rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania Część II, § 5
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu obszaru przetwarzania Część II, § 6
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu przetwarzanych zbiorów danych osobowych Część II, § 6
Załącznik nr 6 – Wzór inwentaryzacji zasobów informatycznych Część III, § 3
Załącznik nr 7 – Metodologia szacowania ryzyka (Ogólne szacowanie ryzyka) Część IV, § 3
Załącznik nr 7a -  Tabela I scenariusze dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
Załącznik nr 7b -  Tabela II scenariusze dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
Załącznik nr 7c - Tabela III scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3
Załącznik nr 7d – Tabela IV scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3
Załącznik nr 7e – Wzór protokołu szacowania ryzyka dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
Załącznik nr 7f – Wzór protokołu szacowania ryzyka dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3

Załącznik nr 7g –Przykład Tabela I scenariusze dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
Załącznik nr 7h – Przykład Tabela II scenariusze dla dokumentów tradycyjnych
Załącznik nr 7i – Przykład Tabela III scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, §
Załącznik nr 7j – Przykład Tabela IV scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3
Załącznik nr 7k – Przykładowy protokół szacowania ryzyka dla dokumentacji tradycyjnej Część IV, § 3

Załącznik nr 8 – Przykład Wzór klauzuli informacyjnej Część V, § 2
Załącznik nr 9 – Wzór dokumentu zawierającego wyciąg z podstawowych zasad zabezpieczenia danych i zgłaszania naruszeń Część VIII, § 1; Część I, § 7
Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia dla osób upoważnionych Część I, § 7
Załącznik nr 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania Część I, § 7

Załącznik nr 11a – Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania Część I, § 8
Załącznik nr 12 – Wzór upoważnienia dla pełnomocnika ds. danych osobowych Część I, § 2-3
Załącznik nr 12a – Wzór upoważnienia dla ASI (administratora systemu informatycznego) Część I, § 4-5

Załącznik nr 13 – Wzór ogólny umowy powierzenia przetwarzania Część VII, § 1
Załącznik nr 14 – Procedura naruszeniowa Część VIII, § 3-4
Załącznik nr 14a – Przykładowe scenariusze sytuacji podlegających ocenie w ramach procedury naruszeniowej Część VIII, § 3-4
Załącznik nr 14b – Wzór protokołu naruszenia Część VIII, § 3-4
Załącznik nr 14c – Wzór rejestru naruszeń Część VIII, § 4
Załącznik nr 15 – Monitorowanie i sprawdzanie
oraz uzupełniająco POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH GIODO 2015-2017 Z ZAŁĄCZNIKAMI.


3. Aktualizacja w aplikacji DPOS.PL/APP - Dokumentacja zawiera 12 miesięczną aktualizację procedur i wzorów pod kątem Rozporządzenia UE RODO z 27 kwietnia 2016 roku - udostępnianą w aplikacji DPOS - Data Protection Officer Services pod adresem www.dpos.pl/app wg danych dostępowych podanych podczas realizacji zamówienia  - w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, z możliwością przedłużenia okresu aktualizacji po okresie 12 miesięcy (fakultatywnie).

4. Dostęp do pakietu e-szkoleniowego ochrony danych pod adresem  www.dpos.pl/szkolenia dla podmiotu - z limitami e-szkoleń dla wybranej ilości stanowisk: 5,20, 50 osób  - w zależności od zamawianej usługi, zgodnie z przedstawiona ofertą. Pakiet e-szkoleń pod adresem dpos.pl/szkolenia – z prawem korzystania przez wykupioną ilość Użytkowników (5,20,50) z możliwością wykorzystania do 12 miesięcy od zakupu.

5. Kupującemu przysługuje uprawnienie do konsultacji podstawowych elementów związanych z wypełnieniem dokumentacji  pod adresem faq@rbdo.pl w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu - z limitem miesięcznym - 1 konsultacji /miesiąc lub wykorzystanie 12 konsultacji /rok  lub alternatywnie support telefoniczny z łącznym limitem do 1 godz. przy czym konsultacje nie dotyczą indywidualnych opinii prawnych wykraczjących poza zastosowanie dokumentacji jak również w ramach wsparcia merytorycznego nie jest wykonywana analiza indywidualnych umów powierzenia przetwarzania.


§ 4 Zawarcie umowy i płatności


1. Zawarcie umowy zakupu produktu Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/sklep, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl )
2. Promocyjna cena sprzedaży dokumentacji RBDO, wynosi jednorazowo 499 zł + 23% VAT i upoważnia do wdrożenia dokumentacji w 1 podmiocie na zasadach określonych w par. §6.
3. Ceny promocyjne produktów podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/sklep (cena netto + 23% VAT). Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.
4.Dokonanie płatności odbywa się zgodnie z wybrana opcją przelewu.
5. W przypadku opcji płatność przez Cashbill (http://www.cashbill.pl/hosted.html) opłata pobierana jest za produkt lub usługe RBDO dostępną w sklepie. W przypadku reklamacji płatności Cashbill adres do reklamacji znajduje się pod linkiem: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html


§ 5 Dane osobowe i dane podmiotu gospodarczego


1. Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

2. Dane podmiotu gospodarczego, nabywcy w sklepach RBDO mogą być wykorzystane w celu realizacji usługi, wsparcia prawnego, technicznego, w celach marketingowych oraz w celu prezentacji portfolio, z zachowaniem należytej staranności i zasad stosowania znaków towarowych. Każda osoba może złożyć sprzeciw co do wykorzystania jej danych w celu marketingowym.


§ 6 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem


Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Podmiot prowadzący sprzedaż oraz wydawca RBDO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz niezapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. Zleceniobiorca nie odpowiada za jakiekolwiek negatywne następstwa związane z zastosowaniem materiałów i informacji udostępnianych w serwisie dpos.pl/app, dpos.pl/szkolenia przez nabywcę.  Odpowiedzialność Wydawcy RBDO w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa jest ograniczona do wysokości kwoty faktycznie otrzymanego Wynagrodzenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl

4. Wejście w życie Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA APLIKACJI DPOS

 

Postanowienie ogólne Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające korzystanie z aplikacji ochrony danych DPOS, dostępnej pod adresemwww.dpos.pl/app jako usługi świadczonej przez Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436, zwanego w dalszej części Regulaminu – Wydawcą RBDO

Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu korzystania z aplikacji DPOS.

W sprawach związanych z korzystaniem z aplikacji DPOS zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@dpos.pl 


§ 1 Zagadnienia wstępne

Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania aplikacji ochrony danych DPOS, opisanej w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

§ 2 Zasady korzystania z aplikacji DPOS

1. Aplikacja DPOS, dostępna pod adresem dpos.p/app – służy do pobierania aktualizacji dokumentacji RBDO, prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania, nadawania uczestników e-szkoleń zgodnie z wykupionym pakietem dostępowym.

2. Dane wprowadzone do rejestrów czynności nie mogą gromadzić konkretnych informacji o charakterze danych osobowych.

3. Dane w rejestrach czynności dostępne w aplikacji na koncie Użytkownika są dostępne wyłącznie dla Użytkownika.

4. Wydawca DPOS nie posiada wglądu do treści danych gromadzonych przez Użytkownika ani nie posiada środków i możliwości uzyskania dostępu do treści wprowadzanych danych.

3. Unikalne hasło nadane przy rejestracji przez Klienta jest dostępne wyłącznie dla Użytkownika i powinno podlegać należytej ochronie przez Użytkownika.

4. Wydawca DPOS zobowiązuje się do zabezpieczenia systemu DPOS, a w przypadku nieprzedłużenia okresu dostępu do aplikacji przez Użytkownika do trwałego zniszczenia konta wraz z wszelkimi danymi w terminie do 120 dni od wygaśnięcia aktywacji dostępu.

§ 3 Specyfikacja produktu

1. W celu uzyskania dostępu do aplikacji DPOS niezbędne jest zamówienie dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO lub innej usługi RBDO – na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.com.pl/sklep/newsy/6/regulamin-zamowien

2. Użytkownicy aplikacji DPOS, uzyskują okresowy dostęp do aplikacji DPOS poprzez unikalny KOD dostępu i są zobowiązani do starannego i należytego zabezpieczenia dostępu do KODU oraz hasła.

3. Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się dostęp do aplikacji DPOS umożliwiającej dostęp do aktualizacji dokumentacji RBDO jako element uzupełniający dokumentacji przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.com.pl/sklep/newsy/6/regulamin-zamowien

§ 4 Zasady dostępu do DPOS po okresie 12 miesięcy

1. Okres korzystania z aplikacji DPOS, uzależniony jest od wykupionego pakietu dokumentacji RBDO lub usług RBDO oraz może być przedłużony na zasadach abonamentu zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach https://rbdo.pl/sklep w tym szczególnie:

a. Do usług z poziomu kompleksowego wdrożenia systemu ochrony danych oraz ofert szkoleniowych RBDO – Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji na 1 rok, z gwarancją przedłużania na kolejny rok zgodnie z okresowymi ofertami promocyjnymi.

2. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji DPOS po 12 miesiącach od zakupu, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji DPOS przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia aktywacji.

§ 5 Zawarcie umowy korzystania z aplikacji DPOS w rocznym abonamencie

1. Zawarcie umowy aktywacji dostępu do aplikacji DPOS, następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/oferta, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl).

2. Dostęp do aplikacji DPOS upoważnia do korzystania z aplikacji przez okres 1 roku od daty zakupu.

3. Ceny promocyjne abonamentów do aplikacji DPOS z gwarancją utrzymania promocyjnych cen abonamentu dostępu na kolejny rok podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/oferta (cena netto + 23% VAT).

4. Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.

5. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji DPOS po okresie 1 roku korzystania, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji DPOS przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 120 dni od daty wygaśnięcia aktywacji.

§ 6 Dane osobowe Użytkownika

Jakiekolwiek informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika wprowadzone podczas rejestracji do aplikacji DPOS będą przetwarzane jedynie w celu wykonywania funkcji administracyjnych aplikacji DPOS w celu realizacji zawartej umowy.

§ 7 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Rejestracja do aplikacji DPOS oraz złożenie zamówienia na abonament do aplikacji DPOS w sklepie dostępnym pod adresem rbdo.pl/oferta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sprzedaż, wydawca RBDO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz niezapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. Zleceniobiorca nie odpowiada za jakiekolwiek negatywne następstwa związane z zastosowaniem materiałów i informacji udostępnianych w serwisie dpos.pl/app, dpos.pl/szkolenia przez nabywcę.  Odpowiedzialność Wydawcy RBDO w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa jest ograniczona do wysokości kwoty faktycznie otrzymanego Wynagrodzenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@dpos.pl

4. Wejście w życie Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Data dodania: 2015-02-05 09:23:13


Zaufali nam m.in.


Modyfikacja: rbdo.pl