Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: +48 (22) 487 86 70

Dział Sprzedaży:
biuro@rbdo.pl
Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Promocje

 • PREMIUIM - DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH Z E-SZKOLENIEM UE (RODO) I WSPARCIEM PRAWNYM + INSTRUKCJA REJESTRACJI DO GIODO + APLIKACJA AODO - 149 zł + 23% VAT Promocja! Nowość! PREMIUIM - DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH Z E-SZKOLENIEM UE... 149.00 PLN 599.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Przeczytaj 11 opinii

  Promocja do: 2017-04-30

  Przedmiotem zamówienia jest Kompletna dokumentacja przetwarzania danych z rejestracją do GIODO dla firm, szkół lub organizacji - ze wsparciem prawnym w zakresie wdrożenia oraz adaptacji nowych procedur ochrony danych wynikających z Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. + E-SZKOLENIE NOWYCH PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE (RODO)  Z CERTYFIKACJĄ + Aplikacja do systemu ochrony danych.

  Jest to kompleksowy pakiet materiałów ze wsparciem prawnym ukierunkowany na wdrożenie nowych procedur ochrony danych UE (RODO) z e-szkoleniem i Certyfikacją dla 5 osób w podmiocie!

     Zobacz więcej

 • DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z INSTRUKCJĄ REJESTRACJI DO GIODO I WSPARCIEM PRAWNYM + APLIKACJA - 99 ZŁ NETTO + 23% VAT Promocja! DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z INSTRUKCJĄ... 99.00 PLN 399.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Przeczytaj 10 opinii

  Promocja do: 2017-04-30

  Przedmiotem zamówienia jest Kompletna dokumentacja przetwarzania danych dla firm, szkół lub organizacji ze wsparciem prawnym wdrożenia + instrukcja rejestracji do GIODOPo wdrożeniu, dokumentacja spełnia wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art. 39a uodo - które obowiązują firmy i jednostki organizacyjne  pod rygorem sankcji karnych w przypadku kontroli.  Zobacz więcej

 • Biura rachunkowe - Dokumentacja Ochrony Danych ze wsparciem prawnym i aplikacją AODO - 99 zł +23% VAT Promocja! Nowość! Biura rachunkowe - Dokumentacja Ochrony Danych ze wsparciem prawnym... 99.00 PLN 499.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Przeczytaj 8 opinii

  Promocja do: 2017-04-30

  Przedmiotem zamówienia jest Dokumentacja przetwarzania danych dla biur księgowo-rachunkowych oraz Klientów biura (1 licencja za 99 dla 1 podmiotu) - z aplikacją ochrony danych i wsparciem prawnym + E-LEARNING Z PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE (RODO) Z CERTYFIKACJĄ. Po uzupełnieniu danymi podmiotu, dokumentacja spełnia wymagania obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych - w cenie monit prawny dodatkowych procedur ochrony danych UE z 27 kwietnia 2016 roku, które wkrótce zostaną zastosowane w Polsce.  Zobacz więcej

KOMPLEKSOWY AUDYT Z WDROŻENIEM I SZKOLENIEM (PROCEDURY UE - RODO) + 12 M-CY OPIEKI PRAWNEJ - 2690 zł netto + 23% VAT

Promocja do: 2017-04-30

Poprzednia cena: 6 990.00 PLN

Aktualna cena netto: 2 690.00 PLN (-61.52%)


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych ukierunkowane na adaptację procedur Rozporządzenia UE ze szkoleniem osoby nadzorującej system ochrony danych z doradztwem prawnym 12 m-cy - otrzymujesz: (1) Audyt systemu ochrony danych ukierunkowany na zgodność z Rozporządzeniem UE (2) Wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych; (3) Rejestracja zbiorów do GIODO (4) Szkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzoru nad systemem ochrony danych ze wsparciem prawnym (5) E-SZKOLENIE Z NOWYCH PROCEDUR UE Z CERTYFIKACJĄ + publikacje (6) Aplikacja systemu ochrony danych do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych (wg RODO) -  (7) WSPARCIE PRAWNE DO MAJA 2018 ROKU

Niniejsza usługa zabezpiecza podmiot pod kątem spełnienia przepisów ochrony danych oraz gwarantuje płynne przejście do procedur UE w 2018 roku!

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wdrożenia systemu ochrony danych osbowych z ukierunkowaniem procedur na Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Usługa zapewnia weryfikację obowiązków ochrony danych oraz płynne przejście do nowych procedur Rozporządzenia UE - m.in. weryfikację obowiązku powołania DPO - Inspektora Ochrony Danych, obowiązku prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych, wykonywania procedury oceny ryzyk - DPIA, realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacji prawa do bycia zapomnianym, profilowania i innych elementów ochrony danych wymagane przez RODO.

PONIŻEJ ZAKRES USŁUGI ZGODNIE Z UMOWĄ - POBIERZ >>

Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

1.    Wykonania audytu aktualnej sytuacji struktury Zleceniodawcy w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych

2.    Audyt pod kątem funkcjonujących procedur ochrony danych osobowych z odniesieniem
do zmian wprowadzanych w Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) od 25 maja 2018 roku

3.    Weryfikacja klauzul informacyjnych w kontekście obecnego stanu prawnego, wraz odniesieniem do zmian wprowadzonych przez RODO

4.    Wstępna weryfikacja podlegania pod dodatkowe obowiązki określone w RODO (powołanie DPO – Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wykonywanie DPIA, realizacja prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do bycia zapomnianym).

5.    Informacja o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania - w obecnym stanie prawnym zawieranych w oparciu o art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku w oparciu o art. 28 RODO 
    
6.    Opracowania dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem do art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.
7.    Przygotowania umów związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (umowy powierzenia przetwarzania danych między firmami)

8.    Dokonanie czynności rejestracji zbiorów danych w rejestrze prowadzonym przez GIODO

9.    Przeszkolenia wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzorującej system ochrony danych – pełnomocnika Administratora Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Szkolenie jest realizowane podczas procesu wdrożenia systemu ochrony danych

10.    Udostępnienie platformy e-learningowej do szkolenia personelu z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry z Certyfikacją do 50 stanowisk.


11.    W ramach zamówienia Zleceniodawcy przysługuje wsparcie prawne dla osoby nadzorującej system ochrony danych w zakresie przetwarzania danych i wszelkich prawnych procedur z tym związanych do 24 maja 2018 roku.
 

Szkolenie wyznaczonej osoby (lub 2 osób w cenie) odbywa się w okresie ok. 1-2 miesięcy trwania audytu z wdrożeniem poszczególnych procedur, w formie precyzyjnej korespondencji, konsultacji telefonicznych, omawiania procedur i dokumentacji, dzięki czemu osoby podlegające szkoleniu poznają wszystkie elementy systemu ochrony danych  - efektem jest gruntowne nabycie kompetencji do zarządzania systemem ochrony danych w podmiocie!

SZCZEGÓŁY USŁUGI ZNAJDĄ PAŃSTWO W DRAFCIE UMOWY - POBIERZ >>

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ETAPÓW USŁUGI:

(1) Audyt systemu ochrony danych ukierunkowany na zgodność z Rozporządzeniem UE

 • Audyt pod kątem funkcjonujących procedur ochrony danych osobowych z odniesieniem do zmian wprowadzanych w  Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) od 25 maja 2018 roku
 • Weryfikacja klauzul informacyjnych w kontekście obecnego stanu prawnego, wraz odniesieniem do zmian wprowadzonych przez RODO
 • Wstępna weryfikacja podlegania pod dodatkowe obowiązki określone w RODO (powołanie DPO, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wykonywanie DPIA, realizacja prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do bycia zapomnianym)
 • Informacja o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania - w obecnym stanie prawnym zawieranych w oparciu o art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku w oparciu o art. 28 RODO
   

(2) Wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych;

 • Dokumentacja jest opracowana w optymalny sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu działalności klienta pod kątem przetwarzanych danych osobowych - z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO w 2018 roku.
 • Dedykowana dokumentacja wraz z wypełnieniem zapewnia spełnienie wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art 39a niniejszej ustawy i towarzyszących przepisów dla poszczególnych branż.

(3) Rejestracja zbiorów do GIODO

 • Audyt pod kątem obowiązku zgłoszenia zbiorów do GIODO
 • Czynności pełnonmocnictwa w celu rejestracji do GIODO
 • Zbiory danych zostają bezpośrednio zgłoszone do rejestru GIODO w warszawskiej siedzibie GIODO, wraz z uzyskaniem potwierdzenia rejestracji zbioru w serwisie e-GIODO pod wskazanym numerem rejestrowym.

(4) Szkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzoru nad systemem ochrony danych ze wsparciem prawnym do 24 maja 2018 roku

 • Osoba nadzorująca system ochrony danych jest odpowiedzialna za aktualizacje dokumentacji, oświadczenia poufności pracowników, zmiany haseł zabezpieczających, ewidencjonowanie incydentów wycieku danych - wówczas podmiot jest zabezpieczony na wypadek kontroli.
 • Prawidłowe wdrożenie wszystkich elementów systemu ochrony danych przez prawnika, pozwala wyznaczonej osobie aktywnie uczestniczącej w procesie na pełne poznanie wszystkich aspektów systemu ochrony danych oraz nabycie kompetencji do wywiązywania się z obowiązków.

Jednocześnie zapewniamy osobie nadzorującej wsparcie prawne w razie wszelkich pytań lub wątpliwości.

(5) W CENIE ZAMÓWIENIA E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA KADRY I PERSONELU + WEBINAR VIDEO O NOWYCH PROCEDURACH UE (RODO)


Wiedza personelu firmy i kadry zarządzającej nabyta podczas szkolenia doskonale uzupełnia spełnienie obowiązków personelu - który posiada dostęp do danych osobowych w podmiocie.

Ponieważ może być to jeden ze sposobów realizacji obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli - "zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych".

Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych -  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

CERTYFIKAT

 • Przejście e-learningu na stronie https://odo.businesslearning.pl/ umożliwia wygenerowanie imiennych Certyfikatów dla personelu danej firmy
   
 • XI uporządkowanych rozdziałów
 • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów
 • Najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia UE
 • Pytania i  testy weryfikacyjne
 • Imienna certyfikacja ukończenia szkolenia - bez limitu stanowisk!

Szkolenie

6. APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY DANYCH I PROWADZENIE REJESTRÓW CZYNNOŚCI (wg RODO)

 

Aplikacja AODO zapewnia funkcjonalne zarządzanie dokumentacją przetwarzania danych RBDO oraz prawidłowe ewidencjonowanie danych w specjalnym rejestrze, w zgodzie z rozporządzeniem do ustawy o ochronie danych osobowych, wymagajacym spełnienia następujących czynności w systemie informatycznym:


§ 12
Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie) zapewnia odnotowanie: (f6)

a) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu (automatycznie)

b)identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu (automatycznie)

c) źródła danych (jedynie w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą)

d) informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych

e) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

§ 13
Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane system informatyczny, zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 12 lit. a-e.

 

VII.  WSPARCIE PRAWNE DO MAJA 2018 ROKU
 

Infolinia Prawna
Do każdego zamówienia dokumentacji zapewniamy nielimitowane wsparcie prawnika w zakresie wdrożenia procedur, rejestracji do GIODO oraz - monit prawny przepisów Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku -  zapewniając Państwu płynną adaptację nowych elementów do 24 maja 2018 roku.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod numerem infolinii (22) 487 86 70 oraz całodobowo pod mailem: faq@rbdo.pl


Zapraszamy do skorzystania z promocji!

JAK ZAMÓWIĆ?

1. Aby zarezerwować ceną kliknij "KUP TERAZ" i "Złóż zamówienie"
2. Usługa wymaga podpisania umowy regulującej wdrożenie - DO POBRANIA TUTAJ >>

W celu podpisania umowy i realizacji prosimy o kontakt pod adresem biuro@rbdo.pl  lub tel.: (22) 487 86 70


 

POZNAJ KANCELARIE RBDO - OBEJRZYJ KRÓTKĄ VIDEOPREZENTACJE

 

 

 

RBDO - Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych zapewnia kompleksowe wdrożenia z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych - przeprowadzamy audyty, wdrożenia dokumentacji, rejestracje zbiorów danych do GIODO, doradztwo dla ABI (Administratorów Bezpieczeństwa Informacji).

Zespół RBDO (specjaliści prawa, adwokaci) rekomenduje produkty i usługi gwarantujące spełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Proponujemy zróżnicowaną ofertę dla firm, instytucji oraz organizacji.


 

 

ZAKRES USŁUG KANCELARII RBDO OBEJMUJE:

O nas

 • Audyty i wdrożenia systemów ochrony danych osobowych
   
 • Usługi rejestracji zbiorów danych oraz ABI w GIODO
   
 • Kompleksowe wdrożenia ochrony danych osobowych ze szkoleniami osób nadzorujących
   
 • Szkolenia personelu w zakresie ochrony danych - otwarte i zamknięte
   
 • Audyty i wdrożenia e-commerce - regulaminów sprzedaży, procedury, klauzule
   
 • Rozwiązania prawne i procedury w innych zakresach prawnych - prawo pracy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, administracyjne i gospodarcze   

Biuro Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Ul. Kopalniana 22a /7
01-0321 Warszawa
tel.: (22) 487 86 70
 
Godziny pracy: 9.00 – 17.00
 
W celu usprawnienia kontaktu z RBDO, prosimy o kontakt na Infolinię Prawną
– (22) 487 86 70.
 
Pod numerem Infolinii można uzyskać informacje o ustawie o ochronie danych osobowych, obowiązku rejestracji zbiorów danych, wdrożeniach RBDO.
 
Infolinia czynna jest  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:15.
 
 
 
KADRA ZARZĄDZAJĄCA RBDO:
 
 

Łukasz Cieniak – Dyrektor Generalny RBDO
 

lcDyrektor Generalny RBDO - Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych, przedsiębiorca z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi oraz projektami szkoleniowymi.

M: +48 664 484 218
biuro@rbdo.pl

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Twórca wydawnictw prawnych i Prezes Zarządu kancelarii RBDO oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozpowszechniania Wiedzy o Ochronie Danych Osobowych
 • Współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Polsce, zapewniając optymalne kompetencje dla najbardziej zaawansowanych projektów prawnych.
 • Jako Dyrektor Generalny RBDO posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych w polskim i międzynarodowym środowisku.
 • Pasjonat szkoleń i dzielenia się wiedzą w zakresie zarządzania elementami prawnymi w organizacji - złożone zagadnienia prawne przedstawia w praktyczny sposób, przybliżając je czytelnie audytorium niekoniecznie z prawnym wykształceniem.

Karol Cieniak – Dyrektor Działu Prawnego RBDO

kcDyrektor Działu Prawnego RBDO - rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych, prawnik z bogatym doświadczeniem w zakresie wdrożeń systemów bezpieczeństwa informacji w polskich i międzynarodowych organizacjach.

M: +48 666 335 207
faq@rbdo.pl

 • Absolwent Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego na wydziale Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe
 • Uczestnik Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN).
 • Specjalista Prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Wieloletni praktyk w zakresie audytów i wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w polskich i międzynarodowych organizacjach.
 • Twórca autorskich materiałów wdrożeniowych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz e-szkoleń w tym obszarze tematycznym.
 • Autor publikacji: Ochrona danych osobowych pod kontrolą (2015), Opracowanie Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. (2016)
 • Prowadzi szkolenia w niezwykle zaangażowany sposób. Płynnie wiąże wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami oraz z przykładami wdrożeń w organizacjach, czyniąc dla nich najtrudniejsze kwestie ciekawymi i zrozumiałymi.
   

Joanna Dobkowska - adwokat, eksperta prawa ochrony danych oraz e-commerce

JD1Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, ekspertka w zakresie wdrożeń ochrony danych osobowych z wieloletnią praktyką.

j.dobkowska@rbdo.pl

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Mediator
 • Audytor i wdrożeniowiec w zakresie systemów ochrony danych w polskich i międzynarodowych firmach i instytucjach.
 • Specjalistka w zakresie doradztwa ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Realizuje doradztwo w zakresie specjalizacji prawa konsumenckiego, tworzenia regulaminów e-commerce.
 • Posiada rozległe doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz sprawach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i przekształcaniem spółek z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń.
 • Trenerka w zakresie skomplikowanych materii prawa, która w jasny i czytelny sposób prezentuje nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia.

   

Opinie o szkoleniach i wdrożeniach RBDO

Agnieszka Bergier-Klohes, Manager ds. sprzedaży i produktu SPLAST TRAVEL Sp. z o .o., Uniglobe Global Partner

Materiały otrzymane od Państwa postrzegamy jako przygotowane na najwyższym poziomie zarówno jeśli chodzi o treści merytoryczne jak i podział funkcjonalny. W oparciu o Państwa materiały stworzyliśmy bardzo klarowną politykę wewnątrz naszej firmy, uporządkowaliśmy wszystkie obszary zarówno w części teoretycznej jak i zastosowań praktycznych. Materiały wyczerpały wszelkie pytania i wątpliwości, jakie mieliśmy przed implementacją polityki ochrony danych, pozwoliły wprowadzić pewne niezbędne procesy oraz z sukcesem zamknąć projekt RBDO z początkiem roku 2015. Dziękujemy również za pomoc merytoryczną, możliwość stałego kontaktu podczas trwania projektu oraz wsparcie „po sprzedażowe”. Z przyjemnością rekomendujemy Państwa usługi.

 

P.H.U OMEGA Marcin Jasek

 Materiały przygotowane przez RBDO są przejrzyste, dokładne i bardzo szczegółowe. Załączone instrukcje wdrożeń oraz wypełniania dokumentów są zrozumiałe i nie nastręczają problemów w ich wykonaniu. Dodatkowym atutem jest ciągła konsultacja, podczas której Pracownicy RBDO starają się wytłumaczyć pojawiające się niejasności, a co najważniejsze podchodzą do każdego Klienta indywidualnie co stanowi ogromny atut przy współpracy.

Borys Bojańczyk Dyrektor NEOPROGRESBUD

Pozytywnie oceniamy zakupiony komplet dokumentacji RBDO. Za realnie niewielki koszt otrzymaliśmy kompletne i przejrzyste narzędzie, dzięki któremu wdrożony został system zgodny z obowiązującymi przepisami, często trudnymi w interpretacji dla osób nie zajmujących się wcześniej tymi zagadnieniami. W naszej opini polecamy rozwiązanie zaproponowane przez Zespól RBDO.

Daniela Stoltmann "STOL-FIN" s.c.

Niniejszym potwierdzam, ze wdrożenie dokumentacji prztwarzania danych osobowych przebiegło prawidłowo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymanych w tym temacie materiałów. Zostały one przygotowane profesjonalnie i zarazem w sposób bardzo przejrzysty i cztelny. Z pozdrowieniami Daniela Stoltmann "STOL-FIN" s.c.

Dariusz Sobczak, Kierownik Działu Informatyki Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

Otrzymane materiały oceniam jako rzetelnie i profesjonalnie przygotowane. Doceniam także udzieloną mi mailowo odpowiedź na pytanie chociaż nie wykupiłem usługi konsultacyjno/wdrożeniowej.

Piotr Sławomir Szabat, Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Materiały porządnie przygotowane merytorycznie, do każdej kwestii znajdziecie stosowne wyjaśnienie, bardzo dobry kontakt mailowy i telefoniczny w razie wątpliwości i pytań . Wykorzystałem w firmie i jestem bardzo zadowolony. Zaoszczędziłem wiele czasu i pieniędzy.

Elżbieta Rolbiecka, Kierownik Administracji, Fundacja "Wspólnota Gdańska"

Materiały RBDO są na tyle przejrzyste, że nawet osoba nie posiadająca wiedzy na temat bezpieczeństwa danych spokojnie poradzi sobie z wdrożeniem systemu ochrony oraz polityką bezpieczeństwa danych. Warto było zainwestować niewielką relatywnie kwotę na zakup materiałów w Państwa firmie w miejsce drogich szkoleń.

Doradca Podatkowy, Marek Płoszaj, Biuro Rachunkowe

Dostarczone materiały są uporządkowane w folderach, dzięki czemu łatwo odnajduje się interesujący temat. Instrukcje są napisane zwięźle, co sprawia, że wypełnienie dokumentów nie stanowi problemu. Wszystkie pozostałe materiały są napisane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla czytelnika.

Zapraszamy do współpracy!

 

Bezpłatna dostawa
0.00 PLN
RBDO (2015-04-22 13:34:48)

P.H.U OMEGA Marcin Jasek - Materiały przygotowane przez RBDO są przejrzyste, dokładne i bardzo szczegółowe. Załączone instrukcje wdrożeń oraz wypełniania dokumentów są zrozumiałe i nie nastręczają problemów w ich wykonaniu. Dodatkowym atutem jest ciągła konsultacja, podczas której Pracownicy RBDO starają się wytłumaczyć pojawiające się niejasności, a co najważniejsze podchodzą do każdego Klienta indywidualnie co stanowi ogromny atut przy współpracy.

RBDO (2015-04-22 13:38:09)

Piotr Misiowiec - Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO: Materiały oceniamy pozytywnie.

RBDO (2015-04-22 14:57:47)

Agnieszka Bergier-Klohes, Manager ds. sprzedaży i produktuSPLAST TRAVEL Sp. z o .o.,Uniglobe Global Partner - Materiały otrzymane od Państwa postrzegamy jako przygotowane na najwyższym poziomie zarówno jeśli chodzi o treści merytoryczne jak i podział funkcjonalny. W oparciu o Państwa materiały stworzyliśmy bardzo klarowną politykę wewnątrz naszej firmy, uporządkowaliśmy wszystkie obszary zarówno w części teoretycznej jak i zastosowań praktycznych . Materiały wyczerpały wszelkie pytania i wątpliwości jakie mieliśmy przed implementacją polityki ochrony danych ,pozwoliły wprowadzić pewne niezbędne procesy oraz z sukcesem zamknąć projekt RBDO z początkiem roku 2015. Dziękujemy również za pomoc merytoryczną , możliwość stałego kontaktu podczas trwania projektu oraz wsparcie ”po sprzedażowe” . Z przyjemnością rekomendujemy Państwa usługi.

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się


Zaufali nam m.in.


> Modyfikacja: codermax.pl