Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487 86 70 lub   +48 724 570 436 

Dział Sprzedaży:
biuro@rbdo.pl
Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Promocje

 • PAKIET RODO (DOSTĘP + CD): KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA RODO + E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ 5 OSÓB - 199 zł + 23% VAT Promocja! Nowość! PAKIET RODO (DOSTĘP + CD): KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA RODO +... 199.00 PLN 499.00 PLN

  Ocena Klientów: 0 Przeczytaj 15 opinii

  Promocja do: 2020-01-31

  Przedmiotem zamówienia jest PAKIET DOKUMENTACJI  RODO + E-SZKOLENIE RODO Z CERTYFIKACJĄ DLA 5 OSÓB  - jednorazowa opłata pozwoli  Państwu korzystać z bezpiecznych procedur RODO.

  W cenie pakietu - (1) Kompletna dokumentacja i procedury ochrony danych zgodne z  RODO  (z roczną aktualizacją i przykładami wdrożeń) + (2) E-SZKOLENIE OCHRONY DANYCH Z CERTYFIKACJĄ DLA 5 OSÓB + (3) Najnowsze materiały szkoleniowe + (4) Aplikacja DPOS  z dostępem do aktualizacji dokumentacji oraz rejestrami czynności przetwarzania NA 12 MIESIĘCY (5) Consulting  w zakresie wdrożenia procedur - w cenie pakietu

  Jest to kompleksowy pakiet materiałów ze wsparciem prawnym, ukierunkowany na wdrożenie nowych procedur ochrony danych UE (RODO) w przedsiębiorstwie lub jednostce organizacyjnej.  Zobacz więcej

AUDYT + SZKOLENIE W SIEDZIBIE + WDROŻENIE - OD 3990 zł + 23% VAT

Promocja do: 2020-01-31

Poprzednia cena: 10 000.00 PLN

Aktualna cena netto: 3 990.00 PLN (-60.10%)


Przedmiotem zamówienia jest Usługa audytu z raportem + wdrożenie procedur UE RODO w podmiocie ze szkoleniem personelu.

1. Szkolenie pracowników w siedzibie firmy

2. Audyt zgodności z UE RODO  z raportem- spotkania z kierownikami działów
3. Weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych
4. Opracowanie pełnej dokumentacji RODO
5. Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności
6. Opracowanie umów powierzenia danych względem podmiotów, którym powierzane są dane osobowe.
7. W cenie dostęp doe-szkoleń RODO dla całej kadry


Jest to kompleksowe, modelowe opracowanie procedur UE RODO wraz ze szkoleniem personelu  w tym zakresie podczas 2 dniowej delegacji z doradztwem prawnym.

Po okresie realizacji usługi istnieje możliwość zamówienia dodatkowego stałego doradztwa w stawce godzinowej.

Usługa kompleksowego wdrożenia procedur UE RODO w podmiocie:

1. Przeprowadzenie audytu zgodności obowiązujących u Zleceniodawcy procedur dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w tym:

 • Dokonanie w ramach Audytu weryfikacji klauzul informacyjnych,
 • klauzul zgód z uwzględnieniem wymagań RODO w zakresie prawidłowości przyjętych podstaw prawnych przetwarzania danych
 • weryfikacja obowiązku powołania powołanie DPO,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • wykonywanie DPIA,
 • realizacja prawa do przenoszenia danych,
 • realizacja prawa do bycia zapomnianym
 • przygotowanie informacji o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania w oparciu o art. 28 RODO;


2. Dostarczenie projektów następującej dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z wymaganiami RODO:
 

 •  Polityki przetwarzania danych
 • Procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzoru;
 • Wzoru dokumentacji jaką Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić w celu dokonania analizy ryzyka;
 • Wzoru dokumentacji jaką Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić w celu oceny skutków przetwarzania (Data Protection Impact Assessment);
 • Wzoru dokumentacji konsultacji z organem nadzorczym;
 • Dokumentacji dotyczącej przeglądów zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych;

3. Weryfikacja klauzul i podstaw prawnych przetwarzania danych.

 • Opracowanie wzoru klauzul umownych jakie powinny zostać zamieszczone w umowach powierzenia przetwarzania danych między Zleceniodawcą a podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO
   
 • Analiza prawna podstaw pranych przetwarzania danych osobowych wg UE RODO.
   

4. Opracowanie rejestrów czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności

 • Wzoru Rejestru czynności i zasad nadzorowania, który to rejestr Zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić;

5. opracowanie rejestrów zgłaszania naruszeń wraz z metodologia oceny ryzyka naruszenia dóbr osób trzecich z obowiązkiem zgłaszania incydentów ochrony danych do organu w ciągu 72 h.

6. Przygotowanie i optymalizacja umów powierzenia przetwarzania w oparciu o art. 28 RODO w odniesieniu do Partnerów biznesowych oraz kontrahentów;

7.Udostępnienie platformy e-learningowej do szkolenia personelu z zakresu ochrony danych osobowych.

 

JAKIE ELEMENTY WDROŻENIA RODO NALEŻY WYKONAĆ ? 

1. Wykonać INWENTARYZACJĘ zasobów informacyjnych i informatycznych w podmiocie we wszystkich działach - tabele inwentaryzacji zawarte w pakiecie UE RODO pozwolą na sprawne wdrożenie rejestrów czynności oraz analiz ryzyka.

2. Wdrożyć procedury i dokumentację ochrony danych zgodną z RODO i wytycznymi komisji UE oraz Grupy Roboczej Art. 29 - jest to obowiązek dotyczący niemal każdej firmy i organizacji - zatrudniającej choćby 1 pracownika lub posiadającej jakiekolwiek dane Klienta, w tym także dane z CEIDG lub KRS.

Wykaz dokumentów (patrz na dole strony)

3.  Opracować i prowadzić w podmiocie rejestr czynności przetwarzania danych -  który od 25 maja2018 r. zastapił rejestracje do GIODO - pod karą do 10 mln euro za brak prowadzenia rejestru!

Przepisy:
Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO -  brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.
Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania będzie spoczywał na każdym administratorze danych, który nie przetwarza danych osobowych w sposób "sporadyczny".


4. Wykonać Analizę Ryzyka w stosunku do zasobów informacyjnych - i na tej podstawie wykonać zalecenia bezpieczeństwa sieci informatycznej i bezpieczeństwa fizycznego.

5. Wdrożyć procedurę naruszeniową w podmiocie i prowadzić od 25 maja 2018 roku oficjalny rejestr naruszeń z notyfikacją incydentów lub ich zgłoszeniem do organu nadzorczego w ciągu 72 h - brak prowadzenia rejestru naruszeń lub zaniechanie zgłoszenia incydentu do organu jest zagrożony karą do 10 mln euro!

6. Dokonać analizy powołania DPO - Inspektora Ochrony Danych - dotyczy to wszystkich podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych przetwarzających dane na duża skalę.

7. Zaktualizować umowy powierzenia danych osobowych z podmiotami jakim przekazujemy dane  zgodnie z nowymi procedurami RODO -  wymagającymi kontroli podmiotu, któremu powierzamy dane


8. Stosować odpowiednie podstawy prawne, klauzule przetwarzania danych i wykonać obowiązki informacyjne, które spełnią wymagania prawne RODO i ustaw towarzyszących.


9. Szkolenia i wiedza o ochronie danych - należy spełnić obowiązek zapoznania kadry i personelu z procedurami ochrony danych - np. w formie e-szkolenia z Certyfikacją


10. Monitorowanie i sprawdzanie przyjętych procedur - brak stosowania się do przyjętych procedur stanowi winę umyślną i zaniechanie co w przypadku nałożenia kary na podmiot może skończyć się regresem finansowym do osób odpowiedzialnych za zaniechanie.

 

RESTRYKCYJNE KARY ADMINISTRACYJNE ZA UCHYBIENIA OCHRONY DANYCH OD 25 MAJA 2018


 

 

NOWY URZĄD OCHRONY DANYCH OD 25 MAJA 2018 R.  DYSPONUJE MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA BEZPOŚREDNIEJ KARY NA PODMIOT AŻ DO 20 MLN EURO LUB DO 4% OBROTU CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ!


Nowy organ PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH ze zwiększonym budżetem do 50 mln zł rocznie - powołuje zespół inspektorów do kontroli przepisów (RODO) - co znacznie zwiększy ilość i zakres egzekucyjny kontroli


Kary - mogą być nakładane jednoinstancyjnie przez Urząd Ochrony Danych z możliwością odwołania się do Sądu Administracyjnego.

 

PRZYKŁADY KAR ZA UCHYBIENIA RODO:
 

 • Austria - 4800 euro za zamontowanie kamery przed restauracją, która zbyt szerokim zakresem obejmowała chodnik z przechodniami.

   
 • Portugalia - 400 000 euro za nadanie uprawnień dostępowych do systemu z danymi pacjentów pracownikom szpitala, którzy nie byli lekarzami.  Kare otrzymał szpital "Centro Hospitalar Berreiro Moniijo". Szpital zatrudniał 265 lekarzy a dostęp miało 985 użytkowników. ,

   
 • Niemcy - 20 000 euro serwis randkowy Knuddels, za przechowywanie haseł w postaci niezahashowanej, czego efektem było opublikowanie przez hakerów z listy z loginami i hasłamiu ponad miliona użytkowników (kare obniżono, ponieważ serwis zgłosił naruszenie do organu i z nim współpracował).

   
 • W Polsce toczą się postępowania kontrolne RODO i nałożenie pierwszych kar to kwestia czasu.
Bezpłatna dostawa
0.00 PLN
RBDO (2015-04-22 13:34:48)

P.H.U OMEGA Marcin Jasek - Materiały przygotowane przez RBDO są przejrzyste, dokładne i bardzo szczegółowe. Załączone instrukcje wdrożeń oraz wypełniania dokumentów są zrozumiałe i nie nastręczają problemów w ich wykonaniu. Dodatkowym atutem jest ciągła konsultacja, podczas której Pracownicy RBDO starają się wytłumaczyć pojawiające się niejasności, a co najważniejsze podchodzą do każdego Klienta indywidualnie co stanowi ogromny atut przy współpracy.

RBDO (2015-04-22 13:38:09)

Piotr Misiowiec - Dyrektor Centrum Szkoleniowego CLICO: Materiały oceniamy pozytywnie.

RBDO (2015-04-22 14:57:47)

Agnieszka Bergier-Klohes, Manager ds. sprzedaży i produktuSPLAST TRAVEL Sp. z o .o.,Uniglobe Global Partner - Materiały otrzymane od Państwa postrzegamy jako przygotowane na najwyższym poziomie zarówno jeśli chodzi o treści merytoryczne jak i podział funkcjonalny. W oparciu o Państwa materiały stworzyliśmy bardzo klarowną politykę wewnątrz naszej firmy, uporządkowaliśmy wszystkie obszary zarówno w części teoretycznej jak i zastosowań praktycznych . Materiały wyczerpały wszelkie pytania i wątpliwości jakie mieliśmy przed implementacją polityki ochrony danych ,pozwoliły wprowadzić pewne niezbędne procesy oraz z sukcesem zamknąć projekt RBDO z początkiem roku 2015. Dziękujemy również za pomoc merytoryczną , możliwość stałego kontaktu podczas trwania projektu oraz wsparcie ”po sprzedażowe” . Z przyjemnością rekomendujemy Państwa usługi.

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się

RODO obowiązuje już od:

Przygotuj się z naszymi materiałami.
Zabezpiecz firmę przed kontrolą już teraz!


Zaufali nam m.in.


Modyfikacja: rbdo.pl