Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487 86 70 lub   +48 664 484 218

Napisz do nas:
biuro@rbdo.pl

Biuro obsługi RBDO
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa
NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Aktualności

 • Regulamin 2015-02-05 09:23:13

  REGULAMIN ZAMÓWIEŃ DOKUMENTACJI RBDO.PL


  Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w sklepie RBDO.PL oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 – zwanego dalej Wydawca RBDO.

  Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.

  W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklepu RBDO.PL zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl lub pod numer Infolinii: 222-905-320


  § 1 Zagadnienia wstępne


  Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania produktu, opisanego w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.


  § 2 Przedmiot zakupu


  Przedmiotem zakupu jest „Dokumentacja przetwarzania danych osobowych dla firm, szkół i organizacji”. Wydawcą projektu RBDO jest przedsiębiorstwo Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436.


  § 3 Specyfikacja produktu


  Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się zestaw dokumentacji przetwarzania danych osobowych zawierających wzory dokumentów zawierających propozycje procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji wg wymogów UE RODO, tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Zestaw dokumentów w plikach PDF. oraz DOC. udostępniony w serwisie www.dpos.pl/app):
  1. Zestaw dokumentacji przetwarzania danych osobowych zawierających wzory dokumentów zawierających propozycje procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji (zestaw dokumentów w plikach PDF. oraz DOC. udostępniony na serwerze RBDO oraz w aplikacji DPOS.PL/APP w której będą dostępne aktualizacje elementów dokumentacji UE RODO) oraz elementy dokumentacji na płycie CD zgodnie ze stanem prawnym zgodnym datą wydania CD).

  2. Pakiet dokumentacji UE RODO zawiera pozycje: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH UE RODO 2018 Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Załącznik nr 1 – Wzór inwentaryzacji zasobów informacyjnych (z przykładowym uzupełnieniem) Część II, § 1-4
  Załącznik nr 1a – Pomocniczy wzór tabeli do inwentaryzacji zasobów informacyjnych Część II, § 1-4
  Załącznik nr 2 -  Wzór ewidencji zawartych umów powierzenia przetwarzania Część II, § 4
  Załącznik nr 3 - Wzór rejestru czynności przetwarzania Część II, § 5
  Załącznik nr 3a – Wzór* rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania Część II, § 5
  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu obszaru przetwarzania Część II, § 6
  Załącznik nr 5 – Wzór wykazu przetwarzanych zbiorów danych osobowych Część II, § 6
  Załącznik nr 6 – Wzór inwentaryzacji zasobów informatycznych Część III, § 3
  Załącznik nr 7 – Metodologia szacowania ryzyka (Ogólne szacowanie ryzyka) Część IV, § 3
  Załącznik nr 7a -  Tabela I scenariusze dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
  Załącznik nr 7b -  Tabela II scenariusze dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
  Załącznik nr 7c - Tabela III scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3

  Załącznik nr 7d – Tabela IV scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3
  Załącznik nr 7e – Wzór protokołu szacowania ryzyka dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
  Załącznik nr 7f – Wzór protokołu szacowania ryzyka dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3

  Załącznik nr 7g –Przykład Tabela I scenariusze dla dokumentów tradycyjnych Część IV, § 3
  Załącznik nr 7h – Przykład Tabela II scenariusze dla dokumentów tradycyjnych
  Załącznik nr 7i – Przykład Tabela III scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, §
  Załącznik nr 7j – Przykład Tabela IV scenariusze dla dokumentów elektronicznych Część IV, § 3
  Załącznik nr 7k – Przykładowy protokół szacowania ryzyka dla dokumentacji tradycyjnej Część IV, § 3

  Załącznik nr 8 – Przykład Wzór klauzuli informacyjnej Część V, § 2
  Załącznik nr 9 – Wzór dokumentu zawierającego wyciąg z podstawowych zasad zabezpieczenia danych i zgłaszania naruszeń Część VIII, § 1; Część I, § 7
  Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia dla osób upoważnionych Część I, § 7
  Załącznik nr 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania Część I, § 7

  Załącznik nr 11a – Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania Część I, § 8

  Załącznik nr 12 – Wzór upoważnienia dla pełnomocnika ds. danych osobowych Część I, § 2-3
  Załącznik nr 12a – Wzór upoważnienia dla ASI (administratora systemu informatycznego) Część I, § 4-5

  Załącznik nr 13 – Wzór ogólny umowy powierzenia przetwarzania Część VII, § 1
  Załącznik nr 14 – Procedura naruszeniowa Część VIII, § 3-4
  Załącznik nr 14a – Przykładowe scenariusze sytuacji podlegających ocenie w ramach procedury naruszeniowej Część VIII, § 3-4
  Załącznik nr 14b – Wzór protokołu naruszenia Część VIII, § 3-4
  Załącznik nr 14c – Wzór rejestru naruszeń Część VIII, § 4
  Załącznik nr 15 – Monitorowanie i sprawdzanie
  oraz uzupełniająco POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH GIODO 2015-2017 Z ZAŁĄCZNIKAMI.


  3. Aktualizacja w aplikacji DPOS.PL/APP - Dokumentacja zawiera 12 miesięczną aktualizację procedur i wzorów pod kątem Rozporządzenia UE RODO z 27 kwietnia 2016 roku - udostępnianą w aplikacji DPOS - Data Protection Officer Services pod adresem www.dpos.pl/app wg danych dostępowych podanych podczas realizacji zamówienia  - w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, z możliwością przedłużenia okresu aktualizacji po okresie 12 miesięcy (fakultatywnie).

  4. Dostęp do pakietu e-szkoleniowego ochrony danych pod adresem  www.dpos.pl/szkolenia dla podmiotu - z limitami e-szkoleń dla wybranej ilości stanowisk: 5,20, 50 osób  - w zależności od zamawianej usługi, zgodnie z przedstawiona ofertą. Pakiet e-szkoleń pod adresem dpos.pl/szkolenia – z prawem korzystania przez wykupioną ilość Użytkowników (5,20,50) z możliwością wykorzystania do 12 miesięcy od zakupu.

  5. Kupującemu przysługuje uprawnienie do konsultacji podstawowych elementów związanych z wypełnieniem dokumentacji  pod adresem faq@rbdo.pl w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu - z limitem miesięcznym - 1 konsultacji /miesiąc lub wykorzystanie 12 konsultacji /rok  lub alternatywnie support telefoniczny z łącznym limitem do 1 godz.
   


  § 4 Zawarcie umowy i płatności


  1. Zawarcie umowy zakupu produktu Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/sklep, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl )
  2. Promocyjna cena sprzedaży dokumentacji RBDO, wynosi jednorazowo 499 zł + 23% VAT i upoważnia do wdrożenia dokumentacji w 1 podmiocie na zasadach określonych w par. §6.
  3. Ceny promocyjne produktów podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/sklep (cena netto + 23% VAT). Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.
  4.Dokonanie płatności odbywa się zgodnie z wybrana opcją przelewu.
  5. W przypadku opcji płatność przez Cashbill (http://www.cashbill.pl/hosted.html) opłata pobierana jest za produkt lub usługe RBDO dostępną w sklepie. W przypadku reklamacji płatności Cashbill adres do reklamacji znajduje się pod linkiem: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html


  § 5 Dane osobowe i dane podmiotu gospodarczego


  1. Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

  2. Dane podmiotu gospodarczego, nabywcy w sklepach RBDO mogą być wykorzystane w celu realizacji usługi, wsparcia prawnego, technicznego, w celach marketingowych oraz w celu prezentacji portfolio, z zachowaniem należytej staranności i zasad stosowania znaków towarowych. Każda osoba może złożyć sprzeciw co do wykorzystania jej danych w celu marketingowym.


  § 6 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem


  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.


  § 7 Postanowienia końcowe

  1. Podmiot prowadzący sprzedaż oraz wydawca RBDO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz niezapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. Zleceniobiorca nie odpowiada za jakiekolwiek negatywne następstwa związane z zastosowaniem materiałów i informacji udostępnianych w serwisie dpos.pl/app, dpos.pl/szkolenia przez nabywcę.  Odpowiedzialność Wydawcy RBDO w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa jest ograniczona do wysokości kwoty faktycznie otrzymanego Wynagrodzenia.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl

  4. Wejście w życie Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

  Zapraszamy do współpracy!

   

   

  REGULAMIN UŻYTKOWANIA APLIKACJI DPOS

   

  Postanowienie ogólne Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające korzystanie z aplikacji ochrony danych DPOS, dostępnej pod adresemwww.dpos.pl/app jako usługi świadczonej przez Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436, zwanego w dalszej części Regulaminu – Wydawcą RBDO

  Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu korzystania z aplikacji DPOS.

  W sprawach związanych z korzystaniem z aplikacji DPOS zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@dpos.pl 


  § 1 Zagadnienia wstępne

  Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania aplikacji ochrony danych DPOS, opisanej w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

  § 2 Zasady korzystania z aplikacji DPOS

  1. Aplikacja DPOS, dostępna pod adresem dpos.p/app – służy do pobierania aktualizacji dokumentacji RBDO, prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania, nadawania uczestników e-szkoleń zgodnie z wykupionym pakietem dostępowym.

  2. Dane wprowadzone do rejestrów czynności nie mogą gromadzić konkretnych informacji o charakterze danych osobowych.

  3. Dane w rejestrach czynności dostępne w aplikacji na koncie Użytkownika są dostępne wyłącznie dla Użytkownika.

  4. Wydawca DPOS nie posiada wglądu do treści danych gromadzonych przez Użytkownika ani nie posiada środków i możliwości uzyskania dostępu do treści wprowadzanych danych.

  3. Unikalne hasło nadane przy rejestracji przez Klienta jest dostępne wyłącznie dla Użytkownika i powinno podlegać należytej ochronie przez Użytkownika.

  4. Wydawca DPOS zobowiązuje się do zabezpieczenia systemu DPOS, a w przypadku nieprzedłużenia okresu dostępu do aplikacji przez Użytkownika do trwałego zniszczenia konta wraz z wszelkimi danymi w terminie do 120 dni od wygaśnięcia aktywacji dostępu.

  § 3 Specyfikacja produktu

  1. W celu uzyskania dostępu do aplikacji DPOS niezbędne jest zamówienie dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO lub innej usługi RBDO – na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.com.pl/sklep/newsy/6/regulamin-zamowien

  2. Użytkownicy aplikacji DPOS, uzyskują okresowy dostęp do aplikacji DPOS poprzez unikalny KOD dostępu i są zobowiązani do starannego i należytego zabezpieczenia dostępu do KODU oraz hasła.

  3. Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się dostęp do aplikacji DPOS umożliwiającej dostęp do aktualizacji dokumentacji RBDO jako element uzupełniający dokumentacji przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.com.pl/sklep/newsy/6/regulamin-zamowien

  § 4 Zasady dostępu do DPOS po okresie 12 miesięcy

  1. Okres korzystania z aplikacji DPOS, uzależniony jest od wykupionego pakietu dokumentacji RBDO lub usług RBDO oraz może być przedłużony na zasadach abonamentu zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach https://rbdo.pl/sklep w tym szczególnie:

  a. Do usług z poziomu kompleksowego wdrożenia systemu ochrony danych oraz ofert szkoleniowych RBDO – Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji na 1 rok, z gwarancją przedłużania na kolejny rok zgodnie z okresowymi ofertami promocyjnymi.

  2. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji DPOS po 12 miesiącach od zakupu, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji DPOS przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia aktywacji.

  § 5 Zawarcie umowy korzystania z aplikacji DPOS w rocznym abonamencie

  1. Zawarcie umowy aktywacji dostępu do aplikacji DPOS, następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/oferta, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl).

  2. Dostęp do aplikacji DPOS upoważnia do korzystania z aplikacji przez okres 1 roku od daty zakupu.

  3. Ceny promocyjne abonamentów do aplikacji DPOS z gwarancją utrzymania promocyjnych cen abonamentu dostępu na kolejny rok podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/oferta (cena netto + 23% VAT).

  4. Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.

  5. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji DPOS po okresie 1 roku korzystania, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji DPOS przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 120 dni od daty wygaśnięcia aktywacji.

  § 6 Dane osobowe Użytkownika

  Jakiekolwiek informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika wprowadzone podczas rejestracji do aplikacji DPOS będą przetwarzane jedynie w celu wykonywania funkcji administracyjnych aplikacji DPOS w celu realizacji zawartej umowy.

  § 7 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem

  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

  § 8 Postanowienia Końcowe

  1. Rejestracja do aplikacji DPOS oraz złożenie zamówienia na abonament do aplikacji DPOS w sklepie dostępnym pod adresem rbdo.pl/oferta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  2. Podmiot prowadzący sprzedaż, wydawca RBDO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz niezapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. Zleceniobiorca nie odpowiada za jakiekolwiek negatywne następstwa związane z zastosowaniem materiałów i informacji udostępnianych w serwisie dpos.pl/app, dpos.pl/szkolenia przez nabywcę.  Odpowiedzialność Wydawcy RBDO w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa jest ograniczona do wysokości kwoty faktycznie otrzymanego Wynagrodzenia.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@dpos.pl

  4. Wejście w życie Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

  Zapraszamy do współpracy!

   

  Czytaj dalej

 • O Nas 2015-02-04 20:25:01

 • Szkolenia ochrony danych osobowych RBDO 2014-07-16 15:07:45

   

  SZKOLENIE NA MIARĘ

  Elastyczność czasu – termin szkolenia dopasujemy do Państwa potrzeb - zarówno w godzinach pracy organizacji, jak i po ich zakończeniu lub w soboty.

  Elastyczność miejsca – jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całej Polski – w siedzibie firmy, w szkole, w Sali konferencyjnej lub dedykowanej wynajętej Sali szkoleniowe blisko Państwa placówki.

  Dedykowany program – po wstępnej analizie Państwa działalności plan szkolenia zostanie ustalony specjalnie dla Państwa potrzeb.  Uwzględnimy w nim wszelkie elementy, na które Państwo zwrócą uwagę oraz zarekomendujemy praktyczne zagadnienia, które warto poznać w Państwa działalności.

  Certyfikat ABI wydany przez RBDO – uczestnicy szkolenia będą gotowi nie tylko do wywiązywania się prawidłowo z obowiązków przetwarzania danych osobowych, ale także nabędą kompetencje do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), które zostanie potwierdzone wręczeniem Certyfikatu RBDO z uczestniczenia w szkoleniu.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

  Jednocześnie podczas szkolenia, zostaną wdrożone wszystkie dokumenty niezbędne w danej placówce pod czujnym okiem prowadzącego szkolenie – prawnika z doświadczeniem w kilkuset wdrożeniach z zakresu ochrony danych osobowych.

  KOMPETENTNY LEKTOR

  Kompetentny audytor - szkolenia prowadzi doświadczony audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który wykonał wiele audytów w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych różnych branż. Praktyczne doświadczenie audytora to gwarancja rzetelności i kompetencji wyższych niż tylko trenera.

  Audyt, wypełnienie i wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych podczas trwania szkolenia – jest to absolutny atut szkolenia RBDO, dzięki któremu już podczas szkolenia wdrożą Państwo niezbędną dokumentację przetwarzania danych osobowych oraz spełnią wszystkie elementy wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art. 39a niniejszej ustawy.

  Bogate materiały szkoleniowe – na szkleniu otrzymają Państwo kompletny zestaw dokumentacji przetwarzania danych zgodna z rozporządzeniem do art. 39a uodo, płytę CD z dokumentacją i poradnikiem ochrony danych oraz wszelkie inne materiały pomocnicze.

  PRAKTYCZNA WIEDZA O OCHRONIE DANYCH

  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych, z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz z prawami osób, których dane dotyczą w oparciu o obowiązujące akty prawne.

  Uczestnik szkolenia otrzyma praktyczną wiedzę z zakresu wdrożenia dokumentacji (otrzyma de facto finalne brzmienie dokumentacji dla swojej placówki już podczas szkolenia). Uczestnik dodatkowo nabędzie kompetencje rejestracji zbioru danych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

  Dzięki wszystkim elementom, uczestnicy szkolenia będą gotowi nie tylko do wywiązywania się prawidłowo z obowiązków przetwarzania danych osobowych, ale także uczestnicy nabędą kompetencje do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), które zostanie potwierdzone wręczeniem Certyfikatu RBDO z uczestniczenia w szkoleniu.

  DLACZEGO NALEŻY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU Z OCHRONY DANYCH?

  Ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie do art. 39a niniejszej ustawy zawiera wiele elementów do spełnienia przez większość przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych. Aby prawidłowo spełnić wszystkie, często dość skomplikowane obowiązki, niezbędne jest odpowiednie szkolenie w tym zakresie.

   

  KILKA SŁÓW O NAS:
   

  RBDO - Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych zapewnia kompleksowe wdrożenia z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych - przeprowadzamy audyty, wdrożenia dokumentacji, rejestracje zbiorów danych do GIODO, doradztwo dla ABI (Administratorów Bezpieczeństwa Informacji).

  Zespół specjalistów RBDO opracował produkty i usługi gwarantujące spełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Proponujemy zróżnicowaną ofertę dla firm, instytucji oraz organizacji. 

  Oprócz ochrony danych osobowych zajmujemy się także opracowywaniem Regulaminów sprzedaży, umów i innych dokumentacji towarzyszących.

   

  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RBDO:

   

  • Wdrożenia kompletnej  dokumentacji przetwarzania danych osobowych
    
  • Usługi audytu i rejestracji zbiorów danych w rejestrze GIODO
    
  • Kompleksowe wdrożenia ochrony danych osobowych
    
  • Audyty i wdrożenia regulaminów sprzedaży i polityk prywatności
    
  • Wsparcie prawne w razie kontroli i wyjaśnień w zakresie przetwarzania danych osobowych
    
  • Audyty i wdrożenia Regulaminów sprzedaży i innych dokumentacji

   

  RBDO - GWARANTUJE NAJNIŻSZE CENY WDROŻEŃ NA RYNKU!

  info


  Jeśli otrzymali Państwo ofertę z zakresu wdrożeń ochrony danych lub opracowania Regulaminu sprzedaży w lepszej cenie  - zrealizujemy te same usługi nawet 30% taniej! 
   
  W celu wyceny indywidualnych wdrożeń i uzyskania optymalnej dla Państwa oferty zapraszmy do kontaktu pod mail biuro@rbdo.pl lub Infolinię Prawną  – (22) 487 86 70
   
  Jesteśmy pewni jakości i gwarancji naszych usług i ich rzetelnej zgodności z przepisami prawa. Zaufało nam już kilka tysięcy firm, instytucji państwowych oraz organizacji.
   
   
  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  Czytaj dalej

 • Kontakt 2014-07-15 16:08:16

  Biuro Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

  Ul. Kopalniana 22a /7
  01-321 Warszawa
  tel.: (22) 487 86 70
   
  Godziny pracy: 9.00 – 17.00
   
  W celu usprawnienia kontaktu z RBDO, prosimy o kontakt na Infolinię Prawną
  – 
  22 487 86 70
   
   
  Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:15.
   

  Kierownictwo:
   
  Łukasz Cieniak
  Dyrektor Generalny Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych
  Tel.:: +48 664 484 218
  biuro@rbdo.pl
   
  Zespół Prawny:
  Dyrektor Działu Prawnego
  Karol Cieniak
   
   
   
   
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

  RBDO - przeprowadzamy audyty, wdrożenia dokumentacji w kluczoywych obszarach zgodności legislacyjnej.

  Zespół specjalistów RBDO opracował produkty i usługi z obszarów zgodności legislacyjnej podmiotów z nowymi przepisami prawa.

  Proponujemy zróżnicowaną ofertę dla firm, instytucji oraz organizacji. 

  Oprócz ochrony danych osobowych zajmujemy się także opracowywaniem Regulaminów sprzedaży, umów i innych dokumentacji towarzyszących.

   

  Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla firm i organizacji już od 2006 roku, zaufało nam już:

  • Blisko 5 tys. podmiotów gospodarczych (biur rachunkowych, hoteli, PHU, kancelarii, sklepów, banków, firm logistycznych, firm budowlanych, usługowych i innych podmiotów B2B).
   Ponad 1000 placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, żłobków).
  • Kilkaset instytucji i urzędów (w tym urzędy gmin, instytuty naukowe, organy samorządowe).
   Ponad 500 organizacji NGO (fundacje, stowarzyszenia). 
   
   

  Zakres działalności RBDO:

   

  • Wdrożenia kompletnej  dokumentacji przetwarzania danych osobowych
    
  • Kompleksowe wdrożenia ochrony danych osobowych
    
  • Audyty i wdrożenia regulaminów sprzedaży i polityk prywatności
    
  • Wdrożenia KSeF - dostarczamy wiedzy jak sprawnie wdrożyć nową reformę e-faktur
    
  • Parcownicze Plany Kapitałowe (PPK)

   

  W sprawie wyboru oferty, zapraszamy do kontaktu e-mailowego: biuro@rbdo.pl lub telefon: (22) 487 86 70.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!
   
   
   
   
   

   

  Czytaj dalej

 • RBDO - Zawsze Najtaniej 2014-05-15 17:59:23

   

   

  Czytaj dalej


Zaufali nam m.in.


Modyfikacja: rbdo.pl